શું સ્પેસ ટુરિઝમની શરૂઆત નાસાએ કરી? | Did NASA start space tourism?

અમેરિકા અંતરિક્ષ સંસ્થા ' દ્વારા ખાનગી નાગરિકોને, સ્પેસ ટુરિસ્ટ તરીકે અંતરિ…

સ્પેસ ટુરિઝમ: અવકાશમાં ઊંચી ઉડાન | Space Tourism: High Flight in Space

જુલાઈ મહિનો અંતરીક્ષ યાત્રીઓ એટલે કે સ્પેસ ટુરિઝમ માટે મહત્વનો બની ગયો હતો. 11 …

ટ્રાવેલ ઉદ્યોગની સાત શોધો | Seven inventions of the travel industry

ટ્રાવેલની શકલ બદલી નાખતી સાત શોધો, ટ્રાવેલ ક્ષેત્રમાં થયેલી નવી સાત શોધો - થોડા…

વેકેશનને યાદગાર કેવી રીતે બનાવવું? How To Make A Vacation Memorable?

આપણામાંથી મોટા ભાગના લોકો ડ્રીમ વેકેશનની આશા રાખતાં હોય છે. કેટલાક લોકો બહામાસ,…

સફર દરમિયાન મળતાં કેટલાંક દિલચશ્પ યાત્રીઓ | Interesting Travelers Met During The Trip

જ્યારે આપણે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં મુસાફરી કરી રહ્યાં હોઈએ છીએ, ત્યારે કેટલાંક …

Load More Posts That is All